آرشیو : درس نامه و منابع پایه هشتم

پاسخنامه سوالات ریاضی نوبت اول نهم محمدامین (ص)

پاسخنامه سوالات ریاضی نوبت اول نهم محمدامین (ص)

۱۲ دی ۱۳۹۶

Pasokh Mohammad Amin 9

پاسخنامه سوالات ریاضی نوبت اول هشتم شهدای فردیس

پاسخنامه سوالات ریاضی نوبت اول هشتم شهدای فردیس

۱۲ دی ۱۳۹۶

Pasokh Shohada 8

پاسخنامه سوالات ریاضی نوبت اول هشتم محمدامین (ص)

پاسخنامه سوالات ریاضی نوبت اول هشتم محمدامین (ص)

۱۲ دی ۱۳۹۶

Pasokh Mohammad Amin 8

پاسخنامه امتحان ریاضی پایه هشتم  ۲۹ آبان

پاسخنامه امتحان ریاضی پایه هشتم ۲۹ آبان

۲۹ آبان ۱۳۹۶

Psasokh Hashtom 8

نمونه سوال فصل ۱و۲و۳ ریاضی هشتم

نمونه سوال فصل ۱و۲و۳ ریاضی هشتم

۲۷ آبان ۱۳۹۶

F123 Hashtom

سوالات امتحان ریاضی مهرماه پایه هشتم مدرسه محمدامین (ص) همراه با جواب

سوالات امتحان ریاضی مهرماه پایه هشتم مدرسه محمدامین (ص) همراه با جواب

۰۳ آبان ۱۳۹۶

Hashtom mohammas Amin

زاویه های داخلی

زاویه های داخلی

۰۶ آبان ۱۳۹۵

zavyehhaydakheli-fasl31

زاویه های خارجی

زاویه های خارجی

۰۶ آبان ۱۳۹۵

zaviyehhaykareji-fasl3

توازی و تعامد

توازی و تعامد

۰۶ آبان ۱۳۹۵

tavazivataamod-fasl3

چهارضلعی ها

چهارضلعی ها

۰۶ آبان ۱۳۹۵

charzeleyha-fasl3