آرشیو : درس نامه و منابع پایه نهم

پاسخنامه آزمون ریاضی مستمر نوبت اول پایه نهم در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

پاسخنامه آزمون ریاضی مستمر نوبت اول پایه نهم در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

۲۸ مهر ۱۳۹۷

Nohom Pasokh

شکل های متشابه

شکل های متشابه

۰۶ آبان ۱۳۹۵

sheklhaymoteshabeh-fasl3

هم نهشتی مثلث ها

هم نهشتی مثلث ها

۰۶ آبان ۱۳۹۵

hamnesheshtymosalasha-fasl3

حل مسأله در هندسه

حل مسأله در هندسه

۰۶ آبان ۱۳۹۵

halmasalehdarhendeseh-fasl3

استدلال

استدلال

۰۶ آبان ۱۳۹۵

estedlal-fasl3

آشنایی با اثبات در هندسه

آشنایی با اثبات در هندسه

۰۶ آبان ۱۳۹۵

ashenaeybaesbatdarhendeseh-fasl3

قدر مطلق و محاسبه تقریبی

قدر مطلق و محاسبه تقریبی

۰۶ آبان ۱۳۹۵

qadremotalghvamohasebeytagriby-fasl2

عددهای حقیقی

عددهای حقیقی

۰۶ آبان ۱۳۹۵

adadhayhaghighy-fasl2

عدد های گویا

عدد های گویا

۰۶ آبان ۱۳۹۵

adadhaygooya-fasl2

معرفی محموعه ها

معرفی محموعه ها

۰۶ آبان ۱۳۹۵

moarefimajmoeha-fasl1