آرشیو : اخبار

پاسخنامه امتحان ریاضی پایه هفتم میان ترم دوم مدرسه محمد امین (ص)

پاسخنامه امتحان ریاضی پایه هفتم میان ترم دوم مدرسه محمد امین (ص)

۱۴ اسفند ۱۳۹۶

Haftom mohammad Amin Pasokh

پاسخنامه سوالات ریاضی نوبت اول نهم محمدامین (ص)

پاسخنامه سوالات ریاضی نوبت اول نهم محمدامین (ص)

۱۲ دی ۱۳۹۶

Pasokh Mohammad Amin 9

پاسخنامه سوالات ریاضی نوبت اول هشتم شهدای فردیس

پاسخنامه سوالات ریاضی نوبت اول هشتم شهدای فردیس

۱۲ دی ۱۳۹۶

Pasokh Shohada 8

پاسخنامه سوالات ریاضی نوبت اول هشتم محمدامین (ص)

پاسخنامه سوالات ریاضی نوبت اول هشتم محمدامین (ص)

۱۲ دی ۱۳۹۶

Pasokh Mohammad Amin 8

پاسخنامه سوالات ریاضی نوبت اول هفتم شهدای فردیس

پاسخنامه سوالات ریاضی نوبت اول هفتم شهدای فردیس

۱۲ دی ۱۳۹۶

Pasokh Shohada 7

پاسخنامه سوالات ریاضی نوبت اول هفتم محمدامین (ص)

پاسخنامه سوالات ریاضی نوبت اول هفتم محمدامین (ص)

۱۲ دی ۱۳۹۶

Pasokh Mohammad Amin 7

کلاس های آموزش ریاضی رایگان ویژه دارندگان بیمه عمر و سرمایه گذاری پارسیان

کلاس های آموزش ریاضی رایگان ویژه دارندگان بیمه عمر و سرمایه گذاری پارسیان

۲۶ آذر ۱۳۹۶

کلاس های آموزش ریاضی ویژه دارندگان بیمه عمر و سرمایه گذاری روز چهار شنبه مورخه ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شرح ذیل برگزار می گردد پایه نهم از ...

پاسخنامه امتحان ریاضی پایه هفتم  ۲۹ آبان

پاسخنامه امتحان ریاضی پایه هفتم ۲۹ آبان

۲۹ آبان ۱۳۹۶

Psasokh Haftom 7

پاسخنامه امتحان ریاضی پایه هشتم  ۲۹ آبان

پاسخنامه امتحان ریاضی پایه هشتم ۲۹ آبان

۲۹ آبان ۱۳۹۶

Psasokh Hashtom 8

پاسخنامه امتحان ریاضی پایه نهم  ۲۹ آبان ۹۶

پاسخنامه امتحان ریاضی پایه نهم ۲۹ آبان ۹۶

۲۹ آبان ۱۳۹۶

Psasokh Nohom 9