آرشیو : بایگانی مهر, ۱۳۹۷

برگزاری آزمون ریاضی مستمر نوبت اول (۱)

برگزاری آزمون ریاضی مستمر نوبت اول (۱)

۲۸ مهر ۱۳۹۷

اولین آزمون ریاضی امروز در محل نمازخانه آموزشگاه برگزار شد به امید موفقیت دلبندان شما

پاسخنامه آزمون ریاضی مستمر نوبت اول پایه هفتم در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

پاسخنامه آزمون ریاضی مستمر نوبت اول پایه هفتم در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

۲۸ مهر ۱۳۹۷

Haftom Pasokh

پاسخنامه آزمون ریاضی مستمر نوبت اول پایه هشتم در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

پاسخنامه آزمون ریاضی مستمر نوبت اول پایه هشتم در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

۲۸ مهر ۱۳۹۷

Hashtom Pasokh

پاسخنامه آزمون ریاضی مستمر نوبت اول پایه نهم در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

پاسخنامه آزمون ریاضی مستمر نوبت اول پایه نهم در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

۲۸ مهر ۱۳۹۷

Nohom Pasokh

آزمون ریاضی مستمر نوبت اول(شماره۱)

آزمون ریاضی مستمر نوبت اول(شماره۱)

۲۵ مهر ۱۳۹۷

آزمون هماهنگ ریاضی پایه های هفتم, هشتم و نهم روز شنبه مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ برای دانش آموزان دبیرستان محمد امین (ص) برگزار خواهد شد