آخرین اخبار روز

برگزاری آزمون ریاضی مستمر نوبت اول (۱)

برگزاری آزمون ریاضی مستمر نوبت اول (۱)

۲۸ مهر ۱۳۹۷

اولین آزمون ریاضی امروز در محل نمازخانه آموزشگاه برگزار شد به امید موفقیت دلبندان شما

پاسخنامه آزمون ریاضی مستمر نوبت اول پایه هفتم در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

پاسخنامه آزمون ریاضی مستمر نوبت اول پایه هفتم در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

۲۸ مهر ۱۳۹۷

Haftom Pasokh

پاسخنامه آزمون ریاضی مستمر نوبت اول پایه هشتم در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

پاسخنامه آزمون ریاضی مستمر نوبت اول پایه هشتم در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

۲۸ مهر ۱۳۹۷

Hashtom Pasokh

پاسخنامه آزمون ریاضی مستمر نوبت اول پایه نهم در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

پاسخنامه آزمون ریاضی مستمر نوبت اول پایه نهم در مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

۲۸ مهر ۱۳۹۷

Nohom Pasokh